TP. Thái Nguyên: Gần 900 tỷ đồng đầu tư công năm 2024

Chung An 12:13, 06/03/2024

Năm 2024, TP. Thái Nguyên có kế hoạch đầu tư gần 900 tỷ đồng thực hiện các công trình, dự án. Trong đó, nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất là trên 831 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách tỉnh cấp, hỗ trợ và vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Năm 2024, TP. Thái Nguyên dự kiến đầu tư trên 10 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị.
Năm 2024, TP. Thái Nguyên dự kiến đầu tư trên 10 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị.

Với nguồn vốn trên, thành phố dự kiến dành trên 356 tỷ đồng đầu tư 26 dự án đã hoàn thành, dự kiến hoàn thành trong năm 2024; trên 243 tỷ đồng cho 58 dự án chuyển tiếp; còn lại khởi công mới 12 dự án trong năm. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư là công trình hạ tầng giao thông; khu dân cư, tái định cư; trụ sở làm việc một số cơ quan; chỉnh trang đô thị…

Một số công trình, dự án lớn được giao vốn đầu tư năm 2024, như: Cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc); Khu tái định cư 7C phường Túc Duyên; cải tạo, nâng cấp đường Thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường; Khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm; Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên…