Viglacera sẽ đầu tư gần 4.000 tỷ đồng vào hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II

T.K 18:57, 07/03/2024

Ngày 7-3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 225/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 (tại xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, TP. Sông Công). Nhà đầu tư Dự án là Công ty CP Viglacera Thái Nguyên.

Một góc Khu công nghiệp Sông Công 2.
Một góc Khu công nghiệp Sông Công II.

Theo đó, Dự án được triển khai gồm 2 khu: Khu số 1 có quy mô 175,52ha, nằm trên địa giới hành chính của xã Tân Quang và một phần xã Bá Xuyên; Khu số 2 có quy mô 120,72ha, nằm trên địa giới hành chính của xã Bá Xuyên và một phần xã Tân Quang. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.985,47 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng; thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư, pháp luật có liên quan. Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

UBND tỉnh Thái Nguyên bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành. Bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đối với đất trồng lúa trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bù lại đất trồng lúa bị chuyển đổi; thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư về việc đảm bảo điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định.

Nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật là Công ty Viglacera Thái Nguyên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án, văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được triển khai Dự án sau khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.