Tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Phương 11:03, 10/11/2023

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp) vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc 2 xã Cúc Đường (Võ Nhai) và Quang Sơn (Đồng Hỷ).

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Cúc Đường (Võ Nhai).
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tại xã Cúc Đường (Võ Nhai).

Tại 2 xã, bà con đã được các báo cáo viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật, lồng ghép với phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng sâu, xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Được biết, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), những ngày qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng chính sách, người yếu thế...