TP. Phổ Yên: Ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

Hoàng Cường 11:39, 25/08/2023

Sáng 25-8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND phường Tân Hương (TP. Phổ Yên) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) "Nông dân với pháp luật".

Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại phường Tân Hương (TP. Phổ Yên).
Ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" phường Tân Hương (TP. Phổ Yên).

CLB "Nông dân với pháp luật" phường Tân Hương được thành lập từ tháng 5/2023. Ban chủ nhiệm CLB có 5 thành viên, với nhiệm vụ chính: Trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Qua đó góp phần vận động cán bộ, hội viên, nông dân và người dân nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật; tham gia giải quyết kịp thời những tranh chấp trong nội bộ nông dân; góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Dịp này, các thành viên CLB đã được tập huấn về một số nội dung cơ bản, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, trợ giúp pháp lý... nhằm làm tốt vai trò trong tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong hội viên, nông dân.

Tính đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập được 21 CLB "Nông dân với pháp luật", thu hút gần 1.000 hội viên, nông dân tham gia.