Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật ở “vùng lõm”

Hoàng Anh 13:25, 05/08/2023

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa là một trong những nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngành Tư pháp tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả.

Dưới sự hỗ trợ của Phòng Tư pháp huyện Định Hóa, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Lương đã thành lập mô hình phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
Với sự hỗ trợ của Phòng Tư pháp huyện Định Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Lương đã thành lập mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch riêng để triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh là cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai kế hoạch; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện…

Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, thông tin: Trung tâm đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động TGPL chất lượng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tính riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp với phòng Tư pháp các huyện Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương tổ chức hàng chục điểm truyền thông tại những xã có đông đồng bào DTTS và miền núi sinh sống, với gần 2.000 lượt người tham gia. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Trung tâm tiếp tục thực hiện gần 20 điểm truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, TGPL tại các xã, xóm vùng sâu, vùng xa cũng được Trung  tâm TGPL Nhà nước chú trọng.

Trung tâm đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các hội nghị phổ biến, truyền thông pháp luật cho trên 1.000 người về phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới cho đồng bào DTTS; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...

Song song với đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả công tác TGPL thông qua hoạt động truyền thông tại cơ sở. Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã triển khai thực hiện trên 30 chuyến truyền thông tư vấn pháp luật tại cơ sở.

Để các chính sách, pháp luật đến gần và cụ thể hơn với đồng bào DTTS và miền núi, Trung tâm tổ chức biên soạn, cung cấp và lắp đặt gần 100 bảng thông tin về TGPL tại trụ sở UBND, trụ sở Công an các xã; phát 28.000 tờ gấp với nội dung về Luật TGPL; đồng thời ghi rõ danh sách người thực hiện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của Trung tâm để người dân biết tìm đến khi có nhu cầu.

Một trong những địa phương triển khai tích cực, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn TGPL cho đồng bào DTTS và miền núi là huyện vùng cao Võ Nhai. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và các xã tổ chức 98 hội nghị  tại những xóm vùng sâu, vùng đồng bào DTTS, với gần 9.200 người tham dự.

Cùng với đó, Phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông huyện mở chuyên mục tuyên truyền pháp luật hàng tuần trên hệ thống loa truyền thanh; phối hợp thực hiện TGPL lưu động cho các đối tượng chính sách và đồng bào DTTS tại các xóm, bản vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân.

Tương tự, tại Định Hóa, ông Ma Công Trình, Trưởng phòng Tư pháp huyện, cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức trên 30 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về pháp luật mới tại các xã cho gần 2.500 lượt người. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh thực hiện truyền thông nâng cao khả năng tiếp cận hoạt động TGPL tại nhiều xóm đặc biệt khó khăn thuộc các xã Quy Kỳ, Linh Thông, Tân Thịnh, Lam Vỹ… với 418 lượt người thuộc đối tượng trợ giúp miễn phí được dự nghe và TGPL trực tiếp...

Việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật, TGPL cho đồng bào DTTS và miền núi là việc làm quan trọng, thiết thực. Bởi khi được tuyên truyền kiến thức pháp luật, nhận thức và ý thức chấp hành chính sách pháp luật của bà con sẽ được nâng lên, từ đó phục vụ tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.