Không để lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp

P.V 07:10, 30/07/2023

Theo Luật Lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp là phiếu có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án. Mặc dù bộ, ngành Tư pháp cho biết không khuyến khích việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng mục đích theo quy định của pháp luật, nhưng nhiều cơ quan, tổ chức vẫn lạm dụng điều này khiến số lượng người có nhu cầu xác minh lý lịch tư pháp tăng cao, gây sức ép tới các cơ quan cấp phiếu.

Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký ban hành nêu rõ: Thời gian qua, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính quy định phải có phiếu lý lịch tư pháp; một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; một số tỉnh, thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ; đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân…

Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Công an thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định gây khó khăn, phát sinh chi phí.

Đồng thời, tỉnh giao Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đảm bảo yêu cầu kết nối, chia sẻ, số hoá, tái sử dụng.

Sở Tư pháp phối hợp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp bố trí nguồn nhân lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để đáp ứng yêu cầu về cấp phiếu lý lịch tư pháp; tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.