Chủ động, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự

Duy Phương 07:34, 24/07/2023

Sau ba năm triển khai thực hiện đề án “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025”, huyện Phú Lương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong tấn công, trấn áp tội phạm, nhân dân đã chung tay tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Toàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả về an ninh trật tự (ANTT).

Xã Động Đạt (Phú Lương) phát huy hiệu quả vai trò của người dân trong tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Xã Động Đạt (Phú Lương) phát huy hiệu quả vai trò của người dân trong tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, huyện Phú Lương đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ba năm qua, các đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 260 buổi phát động phong trào này, thu hút gần 22.000 lượt người tham gia.

Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp 255 tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá án. Huyện cũng duy trì hoạt động của 3 cụm an ninh khu vực; 214 tổ an ninh nhân dân và tổ hoà giải cơ sở tại 100% xã, thị trấn.

Nhìn chung, các tổ an ninh nhân dân và tổ hoà giải ở cơ sở đã hoạt động tích cực và hiệu quả, giúp lực lượng Công an giải quyết nhiều vụ việc ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp.

Điểm nổi bật của huyện Phú Lương trong triển khai đề án “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025” là đã xây dựng mới 37 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Trong đó, điển hình là mô hình “Camera giám sát ANTT” với 372 mắt camera được lắp đặt ở các khu vực trọng điểm phức tạp về ANTT của 15/15 xã, thị trấn. Tổng số tiền lắp đặt là trên 1,5 tỷ đồng, hoàn toàn sử dụng nguồn kinh phí xã hội hoá.

Huyện cũng đã đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành camera giám sát ANTT trên địa bàn, đặt tại trụ sở Công an huyện. Hàng trăm mắt camera theo mô hình “Camera giám sát ANTT” tại các địa phương đã cung cấp những nguồn tin quan trọng, có giá trị giúp lực lượng chức năng đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực tế tại xã Động Đạt, địa phương điển hình trong xây dựng và triển khai các mô hình quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở, chúng tôi thấy xã đang duy trì hoạt động 40 mô hình tự quản tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong đó có 19 tổ an ninh nhân dân, 19 tổ hoà giải, 1 đội công tác xã hội tình nguyện, 1 mô hình “Camera giám sát ANTT” và 1 mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp đảm bảo ANTT.

Nổi bật là mô hình “Camera giám sát ANTT”, từ  nguồn xã hội hoá, xã đã huy động trên 100 triệu đồng để lắp đặt 25 mắt camera an ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Trần Đình Bẩy, Chủ tịch UBND xã Động Đạt, khẳng định: Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Qua đó, tình hình ANTT ở địa phương ngày càng ổn định, các vụ việc phát sinh về ANTT đều được ngăn chặn, điều tra, xử lý ngay từ cơ sở.

Không riêng Động Đạt, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương cũng đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình đảm bảo ANTT hoạt động hiệu quả. Cụ thể như: Mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, bảo đảm ANTT ở xã Yên Trạch; “Cổng trường bảo đảm ANTT và an toàn giao thông” tại xã Hợp Thành; “Nhân dân chung sức đẩy lùi tệ nạn ma tuý” ở xã Cổ Lũng và Ôn Lương… Từ việc nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tình hình ANTT của huyện Phú Lương thời gian qua cơ bản ổn định.

Theo đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Lương: Từ những kết quả đạt được trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương. Đồng thời, huyện cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là ở khu dân cư, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học…