Tích cực vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Triệu Huấn (Công an tỉnh) 13:59, 13/07/2023

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác thu hồi, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, Công an các đơn vị, địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

Lực lượng Công an thu hồi được nhiều loại công cụ hỗ trợ.
Lực lượng Công an thu hồi được nhiều loại công cụ hỗ trợ.

Căn cứ tình hình thực tế, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp đối với từng vùng miền và phong tục tập quán của bà con nhân dân; lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp để tiếp nhận các loại VK, VLN, CCHT; chọn các cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ và cộng đồng dân cư để vận động bà con tự giác giao nộp; khuyến khích nhân dân tố giác các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT...

Trong đợt này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cũng đã vận động, thu hồi tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhiều loại công cụ hỗ trợ, như: 8 khẩu súng bắn đạn cay, cao su, nổ; 57 dùi cui điện, 58 dùi cui cao su; 71 khóa số 8; 14 bình xịt hơi cay; 21 áo giáp chống đâm, 19 mũ chống đâm, đập; nhiều loại đạn cao su, đạn hơi cay...