HĐND TP. Phổ Yên: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Hoàng Cường 15:41, 10/07/2024

Ngày 10-7, HĐND TP. Phổ Yên tổ chức Kỳ họp thứ 21, khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phổ Yên, chủ trì Kỳ họp.

 

Báo cáo tại Kỳ họp cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, TP. Phổ Yên đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 385,4 nghìn tỷ đồng (bằng 106,74% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản ước đạt 1.300 tỷ đồng (đạt 52,8% kế hoạch). Thành phố đã tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại III; lập và trình thẩm định quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 khu; đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 4 khu...

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào nhiều báo cáo, tờ trình và dự kiến thông qua 4 dự thảo nghị quyết. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước TP. Phổ Yên năm 2023; chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thành phố; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND thành phố…