TP. Sông Công: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19%

Trịnh Phương 17:41, 28/03/2023

Quý I năm nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Sông Công ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, bằng 22,6% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt 1.789 tỷ đồng, bằng 22,8% kế hoạch năm, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Cũng trong quý I, trên địa bàn thành phố có 10 doanh nghiệp thành lập mới; 1 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Công II với số vốn đăng ký đầu tư 5 triệu USD.

Gia công các sản phẩm cơ khí tại Công ty TNHH MTV Vạn Xuân, trụ sở tại phường Cải Đan, TP. Sông Công.
Gia công các sản phẩm cơ khí tại Công ty TNHH MTV Vạn Xuân, ở phường Cải Đan (TP. Sông Công).

Theo đánh giá của UBND TP. Sông Công, tuy giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong quý I đã có nhiều khởi sắc nhưng so với kế hoạch năm thì tỷ lệ đạt chưa cao. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, trong đó có lạm phát cao ở một số thị trường lớn; xung đột quân sự, thảm họa thiên nhiên... đã tạo ra những bất lợi nhất định đối với cộng đồng doanh nghiệp. Hơn nữa, việc tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh hiện nay vẫn còn gặp khó khăn.

Với mục tiêu phấn đấu trong năm nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 14.000 tỷ đồng, thời gian tới, TP. Sông Công tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp.

Cùng với đó, địa phương tích cực, chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Bá Xuyên, Cụm công nghiệp Lương Sơn và hoàn thiện các thủ thục thành lập Cụm công nghiệp Khuynh Thạch để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn.