Nhà máy Luyện thép Lưu Xá: Sản lượng phôi thép tăng trên 10%

X.H 16:20, 25/02/2023

Năm 2023, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) phấn đấu sản xuất trên 200.000 tấn phôi thép, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 550 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho trên 550 lao động với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Trong quý I/2023, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá phấn đấu sản xuất gần 100.000 tấn phôi thép.
Quý I/2023, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá phấn đấu sản xuất gần 100.000 tấn phôi thép.

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Nhà máy đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ngay từ đầu năm, Nhà máy đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể, trong đó duy trì sản xuất xuyên Tết Nguyên đán, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Riêng trong tháng 1, Nhà máy đã sản xuất được trên 35.000 tấn phôi thép, đạt 18% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Thời gian tới, Nhà máy sẽ nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, tăng cường sự chủ động về nguồn vật tư, nguyên liệu, nhất là thép phế liệu; linh hoạt trong phối liệu và sử dụng triệt để sản lượng gang lỏng của Nhà máy Luyện gang để nấu luyện thép, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất được giao.