Đại Từ: Tiếp tục mở rộng diện tích chè an toàn

Thu Huyền 11:48, 25/02/2023

Năm nay, huyện Đại Từ phấn đấu có 450ha chè được cấp chứng nhận VietGAP. Trong đó có 350ha được cấp chứng nhận lần đầu, 100ha được cấp lại giấy chứng nhận. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè bằng phương pháp canh tác an toàn, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người dân, như: Mở các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác chè theo tiêu chuẩn VietGAP; hỗ trợ hệ thống tưới nước tiết kiệm và 100% chi phí lần đầu được cấp giấy chứng nhận VietGAP (với mức không quá 6 triệu đồng/ha)... 

Người dân xã Hoàng Nông (Đại Từ) thu hái chè an toàn. Ảnh: Mạnh Hùng
Người dân xã Hoàng Nông (Đại Từ) thu hái chè an toàn. Ảnh: Mạnh Hùng

Năm 2022, tổng kinh phí hỗ trợ dành cho sản xuất chè VietGAP, theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện là gần 3,6 tỷ đồng. Với sự quan tâm hỗ trợ của huyện trong việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè góp phần thu hút ngày càng nhiều hộ dân tham gia sản xuất chè an toàn, nâng tổng diện tích chè VietGAP trong toàn huyện lên gần 1.400ha, tập trung ở các xã: La Bằng, Hoàng Nông, Phú Xuyên, Tân Linh…