Quyết liệt thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Khánh Thiện 16:01, 24/02/2023

Ngày 24-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, chủ trì phiên họp thứ 3 theo hình thức trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan (ảnh).

 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (gồm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững), năm 2022, cả nước có hơn 6.000/8.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 73,08%), có 255 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (chiếm 39,6%); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1-1,5%/năm.

Về kết quả lũy kế giải ngân nguồn vốn từ ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 31/1/2023 có 14 địa phương đã giải ngân trên 312 tỷ đồng. Hiện nay, công tác giải ngân nguồn vốn từ ngân sách Trung ương còn hạn chế; việc ban hành các văn bản quản lý và triển khai tổ chức thực hiện ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đối với Thái Nguyên, tỉnh đang triển khai thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thiện công tác ban hành văn bản, hướng dẫn tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với UBND các tỉnh cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình và giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2022 chuyển sang năm 2023 theo quy định. 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và những nhiệm vụ khác trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún…