Thái Nguyên: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 145,4% kế hoạch

Hạ Liên 14:39, 23/02/2023

Tính đến thời điểm kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán, thanh toán vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh đạt gần 8.714/5.992 tỷ đồng, bằng 145,4% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao (cả nước đạt xấp xỉ 93,5%), bằng 92% kế hoạch vốn địa phương giao.

Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công toàn tỉnh ước đến hết tháng 2 đạt 420 tỷ đồng, bằng 5,02% kế hoạch vốn địa phương giao. Ảnh minh họa
Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công toàn tỉnh ước đến hết tháng 2 đạt 420 tỷ đồng, bằng 5,02% kế hoạch vốn địa phương giao. Ảnh minh họa

Trong đó, thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 180/186 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch vốn địa phương giao; thanh toán vốn kế hoạch năm là 8.533/5.992 tỷ đồng, đạt 142,4% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 90,1% kế hoạch vốn địa phương giao.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.863 tỷ đồng; địa phương giao là 8.367 tỷ đồng (bao gồm 657 tỷ đồng kế hoạch vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023).

Việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh tiếp tục xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Do đó, tính đến ngày 20-2, tỉnh đã phân bổ hầu hết vốn đầu tư công năm 2023 cho các địa phương, đơn vị. Ước lũy kế thanh toán vốn đến hết tháng 2 đạt 420 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 5,02% kế hoạch vốn địa phương giao.