Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 203 nghìn tỷ đồng

Nhị Hà 15:13, 26/03/2024

Trong quý I-2024, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 203 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 19,2% kế hoạch cả năm.

Doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp chủ yếu vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH KSD VINA (Khu công nghiệp Điềm Thụy).
Doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp chủ yếu vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH KSD VINA (Khu công nghiệp Điềm Thụy).

Trong đó, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp chủ yếu với giá trị 189,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 93,3% tổng giá trị sản xuất công nghiệp), tăng 6,6% so với cùng kỳ. Chia theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 201,9 nghìn tỷ đồng (chiếm 99,4% tổng giá trị sản xuất), tăng 6,1% so với cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện ước đạt 687,5 tỷ đồng, tăng 3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải ước đạt 322,4 tỷ đồng, tăng 8%. Trong khi đó, lĩnh vực khai khoáng ước đạt 252,4 tỷ, giảm 10,1%.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 là 1.055.400 tỷ đồng. Theo tính toán của Cục Thống kê, để hoàn thành kế hoạch đề ra thì giá trị sản xuất công nghiệp trong các tháng tiếp theo phải đạt hơn 852 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 9,1% so với cùng kỳ và tăng gần 40% so với kết quả của quý I-2024.