Thái Nguyên: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 695 nghìn tỷ đồng

X.H 16:58, 01/10/2023

Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2023 đạt gần 695 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch năm, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2022.

Trung tâm điều hành sản xuất phôi thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên.
Trung tâm điều hành sản xuất phôi thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên.

Trong đó, công nghiệp địa phương đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 643,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ.

Chia theo ngành kinh tế, giá trị SXCN ngành chế biến, chế tạo đạt 691,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 99,5% tổng giá trị SXCN trên địa bàn tỉnh), tăng 3,67% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện đạt gần 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,47%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải đạt 622,4 tỷ đồng, tăng 17,3%...

Với kết quả trên, để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 9,5% năm nay, trong quý IV-2023, giá trị SXCN cần phải đạt 325,5 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức tăng 24,4% so với cùng kỳ. Đây là "bài toán khó", đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên trong thời gian tới.