Đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng an toàn, hiệu quả

X.H 07:42, 29/09/2023

Là đơn vị có vai trò quan trọng cung cấp các nguồn năng lượng phục vụ sản xuất của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và các doanh nghiệp trong khu vực Lưu Xá, thời gian qua, Xí nghiệp Năng lượng đã thực hiện nhiều giải pháp trong quản lý, điều hành. Qua đó đảm bảo cung cấp các nguồn năng lượng an toàn, hiệu quả.

Trạm sản xuất oxy của Xí nghiệp có công xuất 2.500m3/giờ phục vụ trực tiếp cho sản xuất thép của Công ty.
Trạm sản xuất oxy của Xí nghiệp Năng lượng có công suất 2.500m3/giờ, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất thép của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Trong 9 tháng năm 2023, các doanh nghiệp ngành Thép nói chung, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nói riêng, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh (SXKD), đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm. Có thời điểm, các doanh nghiệp phải tiết giảm sản lượng, dừng sản xuất, đồng thời thực hiện giải pháp tiêu thụ, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Duy Cường, Giám đốc Xí nghiệp Năng lượng, cho biết: Khó khăn chính của đơn vị là hiện nay thị trường thép đang cung lớn hơn cầu, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt. Sản phẩm thép xây dựng khó tiêu thụ, nên một số đơn vị sản xuất chính của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phải tiết giảm sản lượng, có thời điểm phải dừng sản xuất, ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của Xí nghiệp. Để bảo đảm vận hành hiệu quả, an toàn, cung cấp các nguồn năng lượng phục vụ sản xuất, Ban lãnh đạo Xí nghiệp đã chủ động nắm bắt kế hoạch sản xuất của Công ty và các đối tác, tập trung thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

Đối với nhiệm vụ cung cấp điện, đơn vị tập trung vận hành, thao tác chuyển đổi hệ thống thiết bị an toàn tại các trạm thuộc Phân xưởng Cấp điện; chủ động xây dựng phương thức vận hành thiết bị, cung cấp điện cho các đơn vị sử dụng phù hợp, giảm được tổn thất điện năng xong vẫn đảm bảo hệ số công suất cos phi của hệ thống theo quy định. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra hệ thống van ống của Phân xưởng Cấp nước, đảm bảo vận hành thiết bị cấp nước ổn định, an toàn, hiệu quả tại 2 trạm bơm của Phân xưởng.

Tương tự, đối với cung cấp oxy, đơn vị tổ chức xây dựng phương án sản xuất và vận hành đảm bảo hệ thống làm việc an toàn, đáp ứng việc cung cấp khí oxy, nitơ, argon phục vụ Công ty và các đối tác sử dụng phù hợp, hiệu quả theo kế hoạch; chủ động duy tu, bảo dưỡng thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra.

Nhờ chủ động trong công tác điều hành và thực hiện linh hoạt các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của Xí nghiệp Năng lượng trong 9 tháng năm 2023 cơ bản hoàn thành kế hoạch Công ty giao.

Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 91 tỷ đồng, bằng 90,8% kế hoạch năm; sản lượng truyền tải điện đạt 143 triệu Kwh, bằng 79% kế hoạch năm; sản lượng nước công nghiệp đạt 2,2 triệu m3, bằng 73,8% kế hoạch năm; sản lượng oxy đạt 10,2 triệu m3, bằng 65,7% kế hoạch năm. Xí nghiệp thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao; bảo đảm việc làm ổn định cho 200 lao động.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD chính của quý IV/2023 (sản lượng truyền tải điện đạt 47 triệu Kwh, oxy sản xuất đạt 5 triệu m3...), trong thời gian tới, Xí nghiệp Năng lượng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp công nghệ và thiết bị, đảm bảo cung cấp các nguồn năng lượng an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty và các đối tác.