Nâng cao kiến thức về lĩnh vực khuyến công

Công Minh 15:31, 31/08/2023

Ngày 31-8, tại Hợp tác xã chè La Bằng, xã La Bằng, Đại Từ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác khuyến công.

Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tuyên truyền chính sách khuyến công đến các học viên.
Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tuyên truyền chính sách khuyến công đến các học viên.

Tại Hội nghị, 95 đại biểu, học viên thuộc các cơ sở công nghiệp nông thôn, cán bộ làm công tác khuyến công của xã La Bằng và huyện Đại Từ được lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề; Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh Thái Nguyên.

Các học viên cũng được hướng dẫn về công tác chuyên môn và một số kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập đề án, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đề án khuyến công; hướng dẫn xây dựng kế hoạch; phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác khuyến công; phổ biến các nội dung liên quan đến pháp luật về kế toán, hướng dẫn xây dựng dự toán chi tiết đề án khuyến công, hướng dẫn thanh quyết toán, tập hợp chứng từ chi và hạch toán kế toán…