Hà Nam cải cách hành chính trong phòng cháy, chữa cháy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Hà Nam cải cách hành chính trong phòng cháy, chữa cháy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; trong đó đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin; tăng cường tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 
Xem thêm