Nâng cao hiệu quả xác định Chỉ số cải cách hành chính

Hải Hằng 16:45, 13/11/2023

Đây là chủ đề chính của Hội thảo do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 13 và 14-11 tại tỉnh Thái Nguyên, với sự tham gia của cán bộ ngành Nội vụ 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ, thảo luận về các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản về triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, phương hướng, giải pháp triển khai năm 2023; một số nội dung cơ bản về việc triển khai và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022, phương hướng, giải pháp triển khai năm 2023; quán triệt, đánh giá công tác CCHC năm 2023; định hướng xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC năm 2024...

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên, phát biểu tại Hội thảo.
Lãnh đạo Sở Nội vụ Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, xác định rõ những yếu tố đánh giá Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC, như: Cần nghiên cứu, áp dụng chuyển đổi số trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; kinh nghiệm của các địa phương trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả đo lường sự hài lòng của người dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp…

Riêng tại Thái Nguyên, đến nay, tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.