Cần nghiêm túc, quyết liệt trong cải cách hành chính

Đồng Nam 10:12, 15/10/2023

Thời gian vừa qua, các đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công năm 2023 và việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại nhiều địa phương, đơn vị.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra CCHC, thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra cải cách hành chính tại một địa phương.

Trong đó, việc kiểm tra CCHC được thực hiện thường kỳ, đột xuất. Điều này không chỉ giúp các đơn vị, địa phương nhìn rõ những ưu điểm, kết quả đã làm được mà còn nhận thức rõ những mặt hạn chế, khó khăn để từ đó có hướng dẫn, đưa ra giải pháp và yêu cầu, đề nghị khắc phục, nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Vậy nhưng vẫn còn có đơn vị, địa phương chưa thực sự coi trọng vấn đề này.

Ví dụ tại huyện D., mặc dù kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức đạt tỷ lệ trên 98,8%, không thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, nhưng thực tế kiểm tra cho thấy, địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế. Hàng chục hồ sơ chưa được giải quyết đúng thời hạn, trong đó có nhiều hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC chưa cao; việc cập nhật tài liệu vào hồ sơ lưu trữ điện tử còn chưa kịp thời... Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị chưa tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, chủ yếu vẫn ban hành bản giấy.

Cán bộ, công chức chưa kịp thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng VNelD để thực hiện TTHC. UBND huyện chưa được đầu tư giải pháp hạ tầng để bảo đảm an toàn thông tin...

Thực tế tại một số xã của huyện này, Đoàn kiểm tra chỉ rõ việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC còn chưa kịp thời, còn niêm yết quy trình giải quyết TTHC theo quy định cũ. Hồ sơ mẫu hướng dẫn TTHC cho người dân, tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn hồ sơ giải quyết chưa được số hóa trên Hệ thống thông tin, trang thiết bị ở bộ phận một cửa chỉ ở mức tối thiểu. Một số nội dung phải công khai theo quy định nhưng thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời... 

Điều đáng nói là những vấn đề còn bất cập, hạn chế nêu trên ở cấp huyện và các xã của huyện này đã được đoàn kiểm tra của tỉnh chỉ ra, đề nghị khắc phục từ những cuộc kiểm tra thường kỳ và đột xuất trước đó, nhưng đến nay vẫn không có sự chuyển biến.

Bên cạnh đó, những hạn chế, bất cập ở cấp xã phần nào cũng cho thấy sự quan tâm, vào cuộc của người đứng đầu cấp huyện cũng như các cơ quan tham mưu, nhất là các phòng chuyên môn, chưa quyết tâm, quyết liệt...

Mong rằng sau cuộc kiểm tra, địa phương sẽ quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn công tác này.