Cải cách hành chính ở Định Hóa:
Quyết liệt ngay từ khâu chỉ đạo, điều hành

Hoàng Anh 10:42, 08/05/2023

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) PAR INDEX xếp thứ 3/9; kết quả đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với UBND cấp huyện (Chỉ số SIPAS) đạt 97,2/100 điểm, đứng đầu 9 huyện, thành phố của tỉnh (tăng 5 bậc so với năm 2021)... Đó là những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của huyện miền núi Định Hóa năm 2022, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bộ phận một cửa của UBND xã Kim Phượng (Định Hóa) được xây dựng khang trang, phục vụ tốt cho người dân, tổ chức đến thực hiện TTHC.
Bộ phận "một cửa" của UBND xã Kim Phượng (Định Hóa) được xây dựng khang trang, phục vụ tốt cho người dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, nhấn mạnh: Công tác CCHC đã được Định Hóa đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng đã ban hành các chỉ thị, văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện đẩy mạnh CCHC trên địa bàn cho từng năm và cả giai đoạn; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị. Chú trọng bám sát để lãnh đạo nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số SIPAS.

Theo đó, phương châm được địa phương đề ra là đổi mới tư duy từ nền “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Để làm tốt điều này, huyện Định Hóa thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC.

Bên cạnh đó, Định Hóa chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần làm việc và văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là đối với các cán bộ tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã; giải quyết tốt quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc triển khai và cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn cũng được thực hiện có hiệu quả, lượng hồ sơ trực tuyến ngày càng tăng. Tính riêng trong năm 2022, tổng số hồ sơ phát sinh là 93.969 hồ sơ, trong đó số hồ sơ phát sinh qua DVC trực tuyến là 36.803 hồ sơ, đạt tỷ lệ 39,17%.

Việc thực hiện giải quyết TTHC qua DVC trực tuyến theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến năm 2022 đạt tỷ lệ 72,86%, vượt so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu tỉnh giao từ 55% trở lên).

Cán bộ, công chức trực tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Cán bộ, công chức trực tại bộ phận "một cửa" của UBND huyện Định Hóa để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ, huyện Định Hóa đã nghiêm túc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bổ sung trang thiết bị để triển khai. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp, bổ sung tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Trong quý I/2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của toàn huyện đạt 87,6%; nhiều địa phương có tỷ lệ cao như: Thị trấn Chợ Chu đạt 99%, xã Phú Đình 96%, xã Định Biên 93%, xã Phúc Chu 85%...

Công tác kiểm tra CCHC cũng được huyện Định Hóa quan tâm sâu sát. Trong năm 2022, huyện đã thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra theo kế hoạch tại 14 cơ quan, UBND cấp xã và kiểm tra đột xuất 8 cơ quan, UBND cấp xã. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục.

Cùng với đó, huyện tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về CCHC bằng nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Trong năm 2022, huyện đã thực hiện tuyên truyền 188 tin, bài trên sóng phát thanh, Cổng thông tin điện tử và các phương tiện, hình thức khác tại các địa phương.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nhưng Định Hóa đã chủ động phân bổ nguồn ngân sách cho công tác CCHC. Riêng năm 2022, UBND huyện đã đầu tư kinh phí cho hoạt động đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI. Đặc biệt, huyện đã thu hút được Dự án đầu tư Cụm công nghiệp Tân Dương do Công ty CP đầu tư quốc tế Thagaco làm chủ đầu tư, với tổng vốn trên 600 tỷ đồng.

Bà Thái Thị Thìn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Định Hóa, cho biết: Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC, các cơ quan tham mưu, chuyên môn của huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện. Nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, UBND huyện luôn bám sát, kịp thời chỉ đạo, họp đánh giá và đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, chuyên môn luôn có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc năng động, hiệu quả, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp... Những kết quả huyện đã đạt được là cơ sở để chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới.