Nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Chung An - Hoàng Hải 17:55, 13/04/2023

Chiều 13-4, UBND TP. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022. Đến dự có đại diện Sở Nội vụ.

Theo công bố của UBND tỉnh, năm 2022, chỉ số CCHC của TP. Thái Nguyên đạt 80,35 điểm, xếp hạng chỉ số CCHC đạt loại tốt, đứng thứ nhất trong 9 huyện, thành phố của tỉnh. Trong đó, điểm thẩm định đạt 66,45/75 điểm; điểm đánh giá tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội đạt 13,9/25 điểm. Nhiều nội dung tiêu chí được thành phố duy trì thứ hạng và tăng bậc so với năm 2021, như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền, chuyển đổi số…

Một số lĩnh vực trong công tác cải cách hành hành ở cấp xã của TP. Thái Nguyên trong năm 2022 được đánh giá giảm mức độ hài lòng so với năm 2021.
Một số lĩnh vực trong công tác cải cách hành hành ở cấp xã của TP. Thái Nguyên trong năm 2022 được đánh giá giảm mức độ hài lòng so với năm 2021.

Mặc dù chỉ số CCHC được đánh giá tốt nhưng kết quả đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP. Thái Nguyên trong năm 2022 lại được đánh giá chưa cao. Cụ thể, chỉ số này của thành phố chỉ đạt tỷ lệ 74,2%, xếp vị trí thứ 8/9 huyện, thành phố của tỉnh và giảm 18,7% so với năm 2021... 

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP. Thái Nguyên trong năm 2023, như: Tập trung đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh phân cấp giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương hành chính; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân…