Bộ phận một cửa: Đủ quân số, đúng chức năng

Văn Hiến 14:24, 30/03/2023

Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã (bộ phận một cửa) khi vận hành đã thể hiện yếu tố đặc thù, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khả thi trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực và một số lý do mà bộ phận này ở một số địa phương còn thiếu cán bộ trực, duy trì không đủ các lĩnh vực theo yêu cầu…

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh luôn duy trì đủ cán bộ, lĩnh vực để giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh luôn duy trì đủ cán bộ, lĩnh vực để giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, bộ phận một cửa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong quá trình tiếp, giải quyết, trả kết quả hành chính khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch, làm việc với cơ quan nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn.

Hiện nay, từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, cấp xã trong tỉnh  đều có bộ phận này. Trong đó, các ngành chức năng đã cử cán bộ tham gia Trung tâm Dịch vụ công của tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp vận hành, tham mưu. 9 huyện, thành trong tỉnh đã gom đầu mối giải quyết thủ tục hành chính về một địa chỉ để thành lập đơn vị giải quyết các thủ tục hành chính công tập trung. Từ đó giúp người dân không phải đến từng sở, ngành, cơ quan để làm TTHC.

Ngay trong quý I-2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 11 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành với 467 TTHC (ban hành mới 227 TTHC, bãi bỏ 240 TTHC). Từ đó nâng tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên 1.880 TTHC.

Cũng trong quý I-2023, hệ thống thông tin cập nhập của các sở, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh hiển thị cơ quan chức năng đã tiếp nhận 178.661 hồ sơ yêu cầu giải quyết về TTHC. Do vậy, khối lượng công việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh đến cấp xã ngày càng lớn. Cán bộ làm công tác này cũng rất áp lực để xử lý đúng hạn, đúng quy định các TTHC theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Để từng bước giảm tải số TTHC giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã, đang đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Điều này thể hiện bước chuyển của tỉnh trong áp dụng chuyển đổi số để thay đổi từ hành chính truyền thống sang hành chính phục vụ và đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Ngoài UBND các cấp, các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc trên địa bàn tỉnh đều tổ chức bộ phận một cửa, như: Thuế, bảo hiểm xã hội… hoặc bố trí cán bộ, nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC.

Riêng một số ngành, như: Công an, Thi hành án dân sự, Quân sự… do thiếu cán bộ nên chưa bố trí đủ người tại bộ phận một cửa cấp xã, cấp huyện, nhưng cũng đã giao cán bộ trực ban tiếp nhận, giải quyết TTHC khi có đại diện tổ chức, cá nhân đến làm việc...

Ông Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho rằng theo yêu cầu của Chính phủ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phải đủ số lượng, lĩnh vực và chức năng theo công bố của cơ quan có thẩm quyền. Đại diện tổ chức, cá nhân khi đến làm việc mà không nhận được thông tin chính thống về lý do vắng cán bộ tiếp, giải quyết TTHC có quyền phản ánh tới người đứng đầu chính quyền, cơ quan giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan thiết của tỉnh, thể hiện chính quyền vì dân phục vụ nên các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã cần bố trí đủ cán bộ, không ngừng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC ngày một tốt hơn.