Giải quyết thủ tục hành chính: Nhanh gọn, hiện đại, chất lượng

Nguyễn San 08:43, 24/03/2023

Có thể thấy, chưa bao giờ thủ tục hành chính (TTHC) ở Thái Nguyên lại được giải quyết một cách nhanh gọn, hiện đại và hiệu quả như bây giờ. Chất lượng cải cách hành chính của tỉnh được nâng lên một bước khi các TTHC được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, phương thức chỉ đạo, điều hành được hiện đại hóa… Tất cả để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Cán bộ, nhân viên Bộ phận Một cửa huyện Phú Lương giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh T.L
Cán bộ, nhân viên Bộ phận Một cửa huyện Phú Lương giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh T.L

Còn nhớ năm 2021, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính, tăng 6 bậc so với năm 2020, đứng đầu các tỉnh, thành trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên cải thiện thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính. Theo nhận định chuyên môn, nhiều khả năng năm 2022, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nâng bậc chỉ số quan trọng này (sẽ được công bố vào giữa năm nay).

Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn (1.880 TTHC); 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các đơn vị, địa phương được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Trong những năm qua, tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, không có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

Tỉnh chỉ đạo số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã và hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; triển khai cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng Chính phủ cho 100% cán bộ, công chức tham gia vào quá trình giải quyết TTHC.

Điều đáng quan tâm, các TTHC sau khi công bố, công khai đều được UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ làm cơ sở để xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; giảm 50% lệ phí trong trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC có thu lệ phí theo quy định để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Điểm đáng quan tâm là tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và đưa vào hoạt động từ ngày 7/3/2023, dự kiến đến ngày 31/3/2023 sẽ đưa vào sử dụng chính thức.

Hệ thống này đã đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, thiết lập, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

Như vậy có thể thấy, với quyết tâm cao, Thái Nguyên đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch cải cách hành chính đề ra. Mục tiêu nhanh gọn, hiện đại và chất lượng trong cải cách hành chính của tỉnh đã cơ bản đạt được kết quả.

Trong giai đoạn tới, tỉnh tiếp tục thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, hạn chế tối đa hồ sơ giải quyết quá hạn; đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa quá trình giải quyết TTHC, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định…