Thái Nguyên: Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Hoàng Anh 17:55, 15/03/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan hành chính nhà nước đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc triển khai các nội dung cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc triển khai các nội dung cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Theo đó, ở khối các sở, ban, ngành có 10 đơn vị được đánh giá tốt (trên 80 điểm); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng đầu với chỉ số CCHC đạt 89,11 điểm, tiếp đó là Sở Tài chính (87,86 điểm) và Sở Công Thương (86,49 điểm). 7 đơn vị được đánh giá thuộc nhóm khá; 2 đơn vị thuộc nhóm trung bình là Ban Dân tộc tỉnh (65,77 điểm) và Sở Xây dựng (61,33 điểm).

Khối các huyện, thành phố, chỉ có TP. Thái Nguyên được đánh giá tốt với 80,35 điểm. Đứng cuối cùng là huyện Đồng Hỷ (với 67.77 điểm, xếp trung bình). Các địa phương còn lại được xếp vào nhóm khá.

Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số CCHC, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phân tích, đánh giá kết quả của đơn vị, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có giải pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCHC trong năm 2023 và các năm tiếp theo.