Thái Nguyên mong muốn được chọn làm điểm trong xây dựng Bộ chỉ số điều hành cấp tỉnh

Thu Hằng 15:01, 22/02/2023

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 22-2, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ có buổi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên về xây dựng khung Bộ chỉ số điều hành cấp tỉnh, thành phố. Thái Nguyên cũng là tỉnh thứ 8 trong số 12 tỉnh được Đoàn công tác tiến hành khảo sát.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ nghe giới thiệu về hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.
Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ nghe giới thiệu về hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã giới thiệu khái quát về dự thảo Đề cương khung Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh, thành phố. Trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng Bộ chỉ số này sẽ giúp các tỉnh, thành phố theo dõi, giám sát được quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có biện pháp can thiệp, mang lại hiệu quả cao nhất.

Về việc xây dựng Bộ chỉ số, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đề nghị các dữ liệu cần đảm bảo tính thống nhất; Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, mong muốn Đoàn công tác đề xuất với Văn phòng Chính phủ chọn Thái Nguyên làm đơn vị điểm trong xây dựng khung Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh, thành phố.

Đoàn công tác đề nghị các sở, ngành của tỉnh tiếp tục gửi đề xuất, kiến nghị cụ thể xung quanh việc xây dựng khung Bộ chỉ số theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp và điều chỉnh nội dung Bộ chỉ số cho phù hợp.

Cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục có buổi làm việc với các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để khảo sát hiện trạng, nắm bắt nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trong thực hiện nhiệm vụ…