Lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá cán bộ

Chung An 23:59, 16/02/2023

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính.

Bộ phận Một cửa phường Đồng Quang đang niêm yết công khai 113 TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch.
Bộ phận Một cửa phường Đồng Quang đang niêm yết công khai 113 TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch.

Có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường Đồng Quang, chúng tôi cảm nhận được sự tận tình của các công chức đang thực hiện nhiệm vụ. Còn người dân thì có tâm lý khá thoải mái khi đến giao dịch. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, ở tổ 1, phường Đồng Quang, cho biết: Tôi đã nhiều lần đến giao dịch tại đây và thấy rất hài lòng mỗi khi giải quyết các TTHC. Mọi thắc mắc, khó khăn, tôi đều được cán bộ hướng dẫn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giao dịch, UBND phường Đồng Quang thường xuyên rà soát TTHC không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, nhằm giảm bớt thời gian giải quyết.

Bộ phận Một cửa phường công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các TTHC thuộc các lĩnh vực của UBND phường để các tổ chức, công dân tra cứu.

Về kết quả giải quyết các TTHC, năm 2022, Bộ phận Một cửa của phường đã tiếp nhận 3.028 hồ sơ, 100% số hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn (92 hồ sơ được giải quyết liên thông).

Bên cạnh công khai các TTHC, UBND phường cũng công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân; danh sách, số điện thoại của từng cá nhân trực tiếp nhận hồ sơ và người đứng đầu Bộ phận Một cửa.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Quang, cho biết: Trong những năm qua, phường luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng thời và là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức. Nhờ đó, chất lượng và tiến độ giải quyết TTHC được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC theo cơ chế “Một cửa”, "Một cửa liên thông" đảm bảo đúng quy định, công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin đạt kết quả tốt… Về xếp hạng chỉ số CCHC, phường Đồng Quang luôn là một trong những địa phương tốp đầu của thành phố.

Để công tác CCHC được thực hiện có hiệu quả, theo ông Hoàng Anh Tuấn, phường luôn lấy con người làm trung tâm triển khai thực hiện; đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn tại Bộ phận Một cửa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân để nâng cao nhận thức về CCHC.

Việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số cũng được phường Đồng Quang chú trọng thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công mức độ 3 và 4 đạt 100% kế hoạch thành phố giao; áp dụng các phần mềm chuyên dùng cho các bộ phận chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Phường cũng đã triển khai mã QR để thanh toán, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân…

Thời gian tới, phường Đồng Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định về cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của phường…