Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 vượt 30,6% chỉ tiêu kế hoạch

Trịnh Phương 19:08, 29/12/2022

Năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP. Sông Công tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) phường Bách Quang (T.P Sông Công)
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận "một cửa" ở phường Bách Quang (TP. Sông Công)

Trong năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thành phố đã tiếp nhận trên 5.600 hồ sơ, giải quyết trên 5.400 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn trên 4.700 hồ sơ, đúng hạn 662 hồ sơ, còn lại là đang giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt 85,6%, vượt 30,6% so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian qua, cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa", Cổng thông tin điện tử, TP. Sông Công đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, phường thường xuyên rà soát, đơn giản thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Qua đó, nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Hiện nay, trên địa bàn TP. Sông Công, 100% văn bản đã được phát hành dưới dạng điện tử có ứng dụng chữ ký số; tỷ lệ văn bản đi, đến giữa các cơ quan, đơn vị, xã, phường được chuyển trên môi trường mạng đạt trên 95%; 100% cán bộ, công chức thực hiện trao đổi, tra cứu thông tin qua môi trường mạng. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã cung cấp 156 thủ tục hành chính mức độ 3, 115 thủ tục hành chính mức độ 4...