Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”

Chung An 10:59, 16/11/2022

Ngày 16-11, UBND TP. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp TP. Thái Nguyên tổ chức cuộc thi này.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Cuộc thi.
Lãnh đạo TP. Thái Nguyên tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức thành 4 đợt, trong 4 tuần (từ ngày 12-9 đến 9-10); hình thức thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Nội dung các câu hỏi là tìm hiểu các nghị định, quyết định, kế hoạch về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số…

Qua 4 tuần thi, toàn thành phố đã có trên 45.800 lượt người tham gia. Căn cứ vào kết quả tổng hợp, Ban Tổ chức đã trao giấy khen của UBND TP. Thái Nguyên cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Cuộc thi; tặng giấy chứng nhận và thưởng cho 8 tập thể (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 5 giải Khuyến khích) và 100 giải cá nhân (8 giải Nhất, 20 giải Nhì, 32 giải Ba, 40 giải Khuyến khích) cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Theo đánh giá, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” TP. Thái Nguyên năm 2022 đã tạo được hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa; góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chuyên môn, nhiệm vụ được giao…