Phú Bình: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 vượt chỉ tiêu tỉnh giao

Vi Vân 14:06, 11/11/2022

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 cho các sở, ngành, địa phương phải đạt từ 55% trở lên, thời gian qua, huyện Phú Bình đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4. 

Tính đến ngày 8-11, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến trên địa bàn huyện là 36.680 hồ sơ, đạt tỷ lệ 59,08%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Các đơn vị, địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua DVCTT mức độ 4 đạt từ 60% trở lên gồm: Bộ phận một cửa của huyện đạt 79,38%; xã Dương Thành 70,74%; xã Hà Châu 68,74%; xã Tân Khánh 68,51%; xã Đào Xá 68,03%; xã Xuân Phương 66,63%; xã Bảo Lý 64,86%; xã Tân Kim 64,6%... Cùng với đó, không có đơn vị, địa phương nào đạt dưới 40%.

Cán bộ tại Bộ phận một cửa của huyện Phú Bình hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Cán bộ tại Bộ phận một cửa huyện Phú Bình hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân về những tiện ích, hiệu quả từ việc sử dụng DVCTT mức độ 4; yêu cầu các xã, thị trấn nâng cao vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện nội dung này…