Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Dương Văn 15:21, 11/11/2022

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025, ngày 11-11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để phổ biến nội dung này.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) theo dõi quy trình xử lý hồ sơ về PCCC. Ảnh: T.L
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) theo dõi quy trình xử lý hồ sơ về PCCC. Ảnh: T.L

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của 9 huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ mục tiêu Chính phủ yêu cầu các các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, giải quyết TTHC nói riêng trong giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, trước ngày 1/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Việc rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước cần triển khai theo lộ trình đến ngày 1/1/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Cụ thể, trước ngày 1/10/2023 các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa; trước ngày 1/1/2024, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 1/1/2025 các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý...

Đây là quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phải triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo kịp thời về kết quả, những kiến nghị, đề xuất để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.