Tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy

Nhị Hà 08:11, 13/10/2022

Để giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong thực hiện các thủ tục, hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Công an tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Điều này đã góp phần đảm bảo các quy định an toàn PCCC trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) theo dõi quy trình xử lý hồ sơ về PCCC.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) theo dõi quy trình xử lý hồ sơ về PCCC.

Thực hiện quyết định của Bộ Công an, từ ngày 15/5/2022, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Thái Nguyên đã cung cấp 18 dịch vụ công mức độ 3 và 4, như: cấp đổi, cấp lại chứng nhận nghiệp vụ PCCC, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ; thẩm duyệt thiết kế, phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; chứng nhận nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; phục hồi lại hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân…

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh): Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về PCCC mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Vì có thể nôp/nhận hồ sơ bất cứ thời gian nào trong ngày, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có kết nối Internet mà không phải tới cơ quan Công an. Như vậy, tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, văn phòng phẩm; minh bạch khi có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính đã yêu cầu.

Thống kê đến thời điểm này, riêng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 483 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và 4, ở 17/18 lĩnh vực.

Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thông tin: Ngay khi có quyết định của Bộ Công an, chúng tôi đã tiến hành triển khai các bước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn), như: đăng ký chứng thư số, xây dựng dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC mức độ 3 và 4; tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục hành chính; tham mưu ký kết hợp tác giữa Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong quá trình triển khai, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh) đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về chủ trương, quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 trong lĩnh vực PCCC; tiếp nhận ý kiến về những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn cách khắc phục.

Đối với Công an cấp huyện và xã, các đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, cá nhân khi tới giải quyết thủ tục hành chính về PCCC tại cơ quan Công an, như: hỗ trợ tạo tài khoản, scan tài liệu, các bước thực hiện trên máy tính… Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, khu dân cư để phổ biến nội dung này tại cơ sở.

Với những hiệu quả thiết thực mang lại, trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính nói chung, trong đó có giải quyết các thủ tục, hồ sơ về PCCC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Thực hiện quyết định của Bộ Công an, từ ngày 15/5/2022, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Thái Nguyên đã cung cấp 18 dịch vụ công mức độ 3 và 4, như: cấp đổi, cấp lại chứng nhận nghiệp vụ PCCC, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ; thẩm duyệt thiết kế, phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; chứng nhận nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; phục hồi lại hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân…

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh): Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về PCCC mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Vì có thể nôp/nhận hồ sơ bất cứ thời gian nào trong ngày, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có kết nối Internet mà không phải tới cơ quan Công an. Như vậy, tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, văn phòng phẩm; minh bạch khi có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính đã yêu cầu.

Thống kê đến thời điểm này, riêng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 483 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và 4, ở 17/18 lĩnh vực.

Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thông tin: Ngay khi có quyết định của Bộ Công an, chúng tôi đã tiến hành triển khai các bước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn), như: đăng ký chứng thư số, xây dựng dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC mức độ 3 và 4; tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục hành chính; tham mưu ký kết hợp tác giữa Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong quá trình triển khai, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh) đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về chủ trương, quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 trong lĩnh vực PCCC; tiếp nhận ý kiến về những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn cách khắc phục.

Đối với Công an cấp huyện và xã, các đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, cá nhân khi tới giải quyết thủ tục hành chính về PCCC tại cơ quan Công an, như: hỗ trợ tạo tài khoản, scan tài liệu, các bước thực hiện trên máy tính… Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, khu dân cư để phổ biến nội dung này tại cơ sở.

Với những hiệu quả thiết thực mang lại, trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính nói chung, trong đó có giải quyết các thủ tục, hồ sơ về PCCC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.