Hợp tác để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính giữa tỉnh Thái Nguyên và Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoàng Hải 11:53, 28/10/2022

Vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến Thái Nguyên để trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính (CCHC). 

Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên.
Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, công tác CCHC, thu hút đầu tư thời gian qua.

Theo đó, đối với công tác CCHC, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Thái Nguyên năm 2021 xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2020); Chỉ số SIPAS xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố (tăng 13 bậc so với năm 2020), Chỉ số PAPI thuộc nhóm Trung bình cao. Thái Nguyên đã ban hành Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025, trong đó trọng tâm là xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...

Còn đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chỉ số PCI năm 2021 xếp vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2020); Chỉ số CCHC xếp thứ 16/63. Tuy nhiên, có hai chỉ số xếp hạng thấp là Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng SIPAS… Đây cũng là những nội dung mà Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất quan tâm, muốn tìm hiểu, học tập kinh nghiệm tại Thái Nguyên.

Đại diện các sở, ngành của 2 tỉnh Thái Nguyên và Bà Rịa - Vũng Tàu đã chia sẻ, trao đổi về các nội dung: Cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI; giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến; thực hiện chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu của tỉnh với các bộ, ngành Trung ương phục công tác giải quyết TTHC; kinh nghiệm quản lý, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công; các nhóm nhiệm vụ xây dựng nền tảng chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử…


Từ khóa:

cải cách hành chính

chỉ số