Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại nhiều đơn vị

Hoàng Anh 15:44, 26/09/2022

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC); hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2022, Sở Nội vụ đã thành lập 2 đoàn kiểm tra về nội dung này tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Theo đó, ngày 26-9, các đoàn kiểm tra số 1 đã tiến hành kiểm tra tại Sở Y tế (ảnh). Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành; kết quả thực hiện về các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và tiếp thu những kiến nghị đề xuất.

Kết quả kiểm tra tại Sở Y tế cho thấy: Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo và công tác CCHC. Ngành duy trì và thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đặc thù chuyên môn, tránh gây phiền nhiễu đối với cá nhân, tổ chức. CCHC đã làm thay đổi cơ bản việc phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hiện nay, Sở Y tế đã công bố công khai 168 TTHC đang thực hiện (đang trình UBND tỉnh công bố 3 TTHC và bãi bỏ 5 TTHC lĩnh trực trang thiết bị y tế). Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở đã tiếp nhận và giải quyết xong 1.687/1.909 hồ sơ TTHC; số còn lại đang trong quá trình giải quyết, không có hồ sơ bị quá hạn. Trong đó, đã thực hiện số hóa 496 hồ sơ. Tuy nhiên, tỷ lệ TTHC mức độ 4 còn ở mức thấp (39/168 thủ tục), tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn ở mức thấp chưa đạt mục tiêu đề ra...

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, phân tích làm rõ thêm một số nội dung. Đoàn cũng đề nghị Sở Y tế cần nêu kiến nghị, đề xuất để được hỗ trợ, hướng dẫn đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thời gian tới…

Theo kế hoạch, từ ngày 26-9 đến 4/10/2022, các đoàn công tác của Sở Nội vụ sẽ tiến hành làm việc tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.