Giải quyết thủ tục hành chính ở TP. Thái Nguyên: Không có hồ sơ bị quá hạn

Chung An 18:36, 18/12/2022

Năm 2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của TP. Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 13.653 hồ sơ, trong đó có 13.626 hồ sơ đã giải quyết, 27 hồ sơ đang giải quyết (chủ yếu là hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng), không có hồ sơ bị quá hạn.

Bộ phận Một cửa TP. Thái Nguyên.
Bộ phận Một cửa TP. Thái Nguyên.

Những lĩnh vực có nhiều hồ sơ đề nghị giải quyết, gồm: Kế hoạch đầu tư, với gần 5.600 hồ sơ; xây dựng, với gần 3.300 hồ sơ; tư pháp với hơn 2.500 hồ sơ; lao động, thương binh và xã hội hơn 1.400 hồ sơ; nội vụ hơn 600 hồ sơ…

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong tổng số 13.653 hồ sơ có hơn 7.100 hồ sơ tiếp nhận mức độ 3; gần 1.400 hồ sơ tiếp nhận mức độ 4; 1.000 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.