Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp

Hoàng Anh 17:41, 03/02/2023

Chiều 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo nhằm tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Quảng cảnh điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Ảnh: NDĐT
Quang cảnh điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Ảnh: NDĐT

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng ta đã xác định xây dựng hạ tầng và hoàn thiện thể chế CCHC là một trong ba đột phá chiến lược, bởi đây là lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu trên tinh thần trách nhiệm, Phiên họp cần tập trung đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm; đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, có sản phẩm cụ thể, đo lường được; tạo thuận lợi nhất, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội; phòng, chống tham nhũng hiệu quả…

Trong đó, các cấp, ngành, địa phương phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; sớm ban hành kế hoạch CCHC (trước ngày 15/2/20223); tập trung vào chuyển đổi số; nâng cao năng lực của cán bộ; phân cấp, phân nhiệm rõ ràng; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục rà soát, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp…

Theo đánh giá, năm 2022, công tác CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...

Cụ thể: Trong công tác cải cách TTHC, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 2.358 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 35,56%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành đạt 99,96%; cấp tỉnh đạt 99,33%; cấp huyện 98,27%, cấp xã là 99,56%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, năm 2022 tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Lũy kế đến nay, các tỉnh đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương; cả nước đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong tinh giản biên chế, đến nay cả nước giảm 79.057 người…

Đối với Thái Nguyên, năm 2022, công tác CCHC tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương luôn quyết liệt, bám sát và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao.

Tỉnh tập trung triển khai xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp... Tỉnh đã ban hành 37 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành với tổng số 1.243 TTHC.

Đến nay, 100% bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 946.181 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,68%...