Xây dựng Đảng mạnh từ cơ sở

Văn Hiến 08:58, 03/02/2023

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Với vai trò quan trọng đó, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện phải bắt đầu từ việc xây dựng, củng cố các TCCSĐ và không ngừng giáo dục, rèn luyện đảng viên. Đây là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: T.L
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: T.L

Nhìn lại thực tiễn công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên thời gian qua cho thấy, cấp ủy các địa phương trong tỉnh đã có những giải pháp, cách thức triển khai rất cụ thể, sâu sát, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên và được nhân dân tin tưởng, đồng thuận. Đây chính là tiền đề để Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, tiêu chí TCCSĐ trong sạch có nhiều, nhưng tiêu chí quan trọng nhất là phải được người dân tin tưởng, yêu quý. Khi trao đổi tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã chỉ rõ: Nhân dân chỉ tin, chỉ yêu khi cán bộ, đảng viên là những người luôn tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, ý chí hành động vì dân, có khát vọng cống hiến, vươn lên...

Từ thực tiễn thời gian qua cho thấy, nhân dân giảm sút niềm tin với Đảng không phải từ đường lối, chủ trương, chính sách lớn, mà bất bình, lo lắng vì có không ít cán bộ, đảng viên đã tự mình từ bỏ mục tiêu, lý tưởng và lời thề khi vào Đảng trước những cám dỗ vật chất, quyền lực cá nhân. Cá biệt, có những cán bộ, đảng viên đã bỏ qua tất cả để tham ô, tham nhũng đến mức phải xử lý hình sự. Chiêm nghiệm thực tế này thấy đúng với những diễn biến của Đảng bộ tỉnh thời gian qua, để từ đó đưa ra những giải pháp trong thời gian tới.

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên hiện có 16 đảng bộ trực thuộc với trên 96.500 đảng viên, sinh hoạt tại 603 TCCSĐ. Do vậy, để thực hiện có hiệu quả việc kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tiếp thu ý kiến của nhân dân, báo chí.

Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng, thuộc Đảng bộ phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên), tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: T.N
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng, thuộc Đảng bộ phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên), tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: T.N

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát làm việc trực tiếp với các tổ chức đảng từ cấp tỉnh tới cơ sở; xem xét, giải quyết các thông tin phản ánh của cử tri, đại diện các tổ chức liên quan đến việc thực hiện Điều lệ Đảng của cán bộ, đảng viên; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Riêng năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.372 tổ chức đảng và 945 đảng viên, trong đó có 487 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Kết thúc các đợt kiểm tra, cơ quan chức năng của tỉnh đã chỉ rõ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và xử lý một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Những vi phạm của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh thời gian qua rõ ràng không thể mãi đổ lỗi cho cơ chế, bởi cùng một thể chế có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý hình sự nhưng có những cán bộ, đảng viên lại có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Đinh Quang Ấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho rằng: Thời gian qua, Đảng đã xử lý khá tốt những hành vi tham nhũng, tiêu cực nhưng về lâu dài, chống tham nhũng, tiêu cực không thể chỉ dựa vào hình phạt mà cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng chính sách pháp luật chặt chẽ để cán bộ, đảng viên không muốn, không dám, không thể tham ô, tham nhũng. Cụ thể hơn là cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tạo dựng cho được một nền công vụ liêm chính với những cán bộ, đảng viên liêm chính…

Để giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh luôn giữ vững “tính đảng”, “liêm, chính”, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã và đang được cấp uỷ các địa phương  chú trọng với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả. Đặc biệt, Tỉnh uỷ Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cấp ủy các cấp trực tiếp tham gia sinh hoạt với chi bộ cơ sở; tăng cường đối thoại, tiếp dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết vụ việc mới phát sinh.

Cùng với đó là cơ quan tuyên giáo các cấp đã biên tập, phát hành nhiều tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên trong tỉnh học tập, nghiên cứu, thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ số và xây dựng Sổ tay đảng viên điện tử được chuyển tải trên các nền tảng số để cán bộ, đảng viên sinh hoạt ở cả thành thị và nông thôn, miền núi đều được tiếp cận.

Với những giải pháp nêu trên, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn.