Ở một tổ chức đảng liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quỳnh Mai 10:45, 17/01/2023

Nhiều năm qua, Đảng bộ phường Mỏ Chè (TP. Sông Công) liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ là 1 trong số 3 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Trung tâm Văn hóa phường Mỏ Chè được đầu tư xây mới với kinh phí gần 9 tỷ đồng.
Trung tâm Văn hóa phường Mỏ Chè được đầu tư xây mới với kinh phí gần 9 tỷ đồng.

Đảng bộ phường Mỏ Chè hiện có 528 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Năm qua, cấp ủy các cấp tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo đúng tiến độ; hội nghị chuyên đề về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... 

Hằng năm, Đảng ủy phường đều quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, như đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết những vấn đề nảy sinh…

Đặc biệt, Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 16/6/2021 về xây dựng phường Mỏ chè đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025, triển khai hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Mỏ Chè đã quan tâm làm tốt công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đánh giá cán bộ; sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ, phát huy được năng lực và sở trường của từng người. Đến nay, 19/19 cán bộ, công chức phường có trình độ đại học; 2 đồng chí có trình độ thạc sĩ; 1 đồng chí có trình độ tiến sĩ; 17 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Song song với đó, Đảng bộ phường chú trọng phát triển đảng viên mới, nhằm không ngừng bổ sung nguồn sinh lực cho Đảng. Trong 6 năm, từ 2017-2022, Đảng bộ phường kết nạp được 91 quần chúng vào Đảng.

Qua đánh giá phân loại tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, hằng năm, 100% tổ chức đảng của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ phường liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021.

Đồng chí Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đảng ủy phường Mỏ Chè, khẳng định: Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Mỏ Chè đã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX, X,  kinh tế của phường liên tục phát triển với mức tăng trưởng khá cao (dịch vụ thương mại tăng 5,9%/năm; thu ngân sách hàng năm vượt 14,2% so với kế hoạch thành phố giao); bê tông hóa 100% tuyến đường trong các tổ dân phố. Lĩnh vực văn hóa  - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên...