Đảng bộ Nhà máy Luyện thép Lưu Xá: Tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất

Xuân Hải 09:17, 05/01/2023

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Nhà máy Luyện thép Lưu Xá (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã tập trung lãnh đạo, định hướng đúng đắn, phù hợp và linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD). Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng.

Năm 2022, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá đã tiết kiệm giá thành sản xuất phôi thép được trên 13,6 tỷ đồng. Trong ảnh: Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy, cho biết: Từ quý II/2022 đến nay, nhu cầu thép xây dựng trong nước giảm sâu, giá phôi thép và thép thành phẩm giảm, tạo áp lực lớn về giá thành sản xuất; việc thu mua thép phế nội địa cũng gặp khó khăn do giá thị trường trong nước liên tục biến động... Đặc biệt, theo chỉ đạo của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy sản xuất phôi thép với tỷ lệ gang lỏng > 55 %, nhưng do lượng gang lỏng chưa đáp ứng nhu cầu nên phải dừng sản xuất một ca để dồn tích gang lỏng, làm gia tăng chi phí sản xuất. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, Ban Giám đốc Nhà máy đã nỗ lực đề ra nhiều giải pháp duy trì SXKD hiệu quả; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngoài việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 384/CT- GTTN của Tổng Giám đốc Công ty, chỉ đạo về việc tiết kiệm chi phí trong SXKD; Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy còn thường xuyên kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và có phương án tiết giảm đồng bộ các chi phí sản xuất, nhằm giảm giá thành phôi thép; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định, như: Quy chế tiền lương, quy chế giao khoán, các quy trình kỹ thuật, công nghệ, vận hành thiết bị và quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường...; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, biên chế lao động; triển khai áp dụng phần mềm quản lý sản xuất BROVO 8.0; tăng cường bám sát sản xuất để có tác nghiệp linh hoạt, chỉ đạo kịp thời; thành lập tổ công tác chỉ đạo theo dõi tiêu hao kim loại khu vực đúc liên tục, nhằm ổn định thiết bị và giảm các chỉ tiêu tiêu hao...

Kết quả SXKD của Nhà máy trong năm đạt và vượt kế hoạch Công ty giao: Giá trị sản xuất công nghiệp của Nhà máy đạt trên 913 tỷ đồng, bằng 104,8 kế hoạch năm; sản xuất 332.000 tấn phôi thép, bằng 105% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 4.854 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho 560 lao động với thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Vận chuyển phôi thép phục vụ các nhà máy cán thép.

Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì phát triển XSKD, Đảng ủy Nhà máy luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng. Trong năm, Đảng ủy Nhà máy đã quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và Đảng bộ Công ty; duy trì chế độ làm việc, sinh hoạt theo đúng quy định; chủ động ban hành trên 100 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trong năm, công tác phát triển đảng viên mới luôn được chú trọng, cụ thể: Tổ chức kết nạp được 6 đảng viên mới, xét cử 3 quần chúng tích cực tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; cử 7 đồng chí đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; làm thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 15 đảng viên, trong đó, chuyển sinh hoạt nội bộ cho 11 người.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội của Nhà máy cũng hoạt động hiệu quả với nhiều thành tích. Điển hình như Công đoàn, ngoài việc tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động còn phối hợp tổ chức nhiều phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 2022, có 13 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng kí thực hiện với giá trị làm lợi trên 4 tỷ đồng…

Thời gian tới, dự báo ngành Thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường thép diễn biến khó lường. Tuy nhiên, kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2022, cùng với sự quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự nỗ lực vượt khó của cả đội ngũ... sẽ là tiền đề vững chắc để Nhà máy Luyện thép Lưu Xá tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.