Triển khai tốt các chương trình đồng hành với thanh niên
Triển khai tốt các chương trình đồng hành với thanh niên
Với hơn 8 nghìn đoàn viên tại 27 cơ sở đoàn, thời gian qua, các cơ sở đoàn huyện Phú Lương đã luôn đồng hành với đoàn viên, thanh niên địa phương trong quá trình học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội... 
Xem thêm