Đảng viên tiên phong học Bác
Đảng viên tiên phong học Bác
Nhờ phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP. Phổ Yên đã không ngừng hoàn thiện chính mình, trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Xem thêm