Người thắp lửa trên đỉnh trời
Người thắp lửa trên đỉnh trời
Giữa bốn bề đá núi, những nếp nhà mới xây ở bản người Mông Chòi Hồng, xã Tràng Xá (Võ Nhai) ẩn hiện sau tán rừng.
Xem thêm