Lan tỏa những mô hình phụ nữ học và làm theo Bác
Lan tỏa những mô hình phụ nữ học và làm theo Bác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giảm nghèo bền vững.
Xem thêm