Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Linh Lan 13:12, 29/12/2022

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng (XDĐ) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, sáng 29-12.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Điểm cầu Thái Nguyên.
Điểm cầu Thái Nguyên.

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, toàn ngành Tổ chức XDĐ đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác.

Nổi bật là Ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức XDĐ; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn về công tác tổ chức XDĐ.

Toàn Ngành cũng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, cùng với những văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức XDĐ.

Đối với Thái Nguyên, năm 2022, ngành Tổ chức XDĐ của tỉnh đã tích cực, chủ động ứng dụng chuyển đổi số, chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn công việc, điển hình như: Đã tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến các nghị quyết, quy định, quy chế quan trọng của Trung ương bảo đảm chất lượng và tiến độ; kịp thời tham mưu cụ thể hóa quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ theo quy định; tham mưu xây dựng, ban hành các đề án, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn, kế hoạch phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…

Ghi nhận những kết quả toàn Ngành đạt được trong năm 2022, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác Tổ chức XDĐ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát huy vai trò chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ các cấp về lĩnh vực tổ chức XDĐ; nhất là công tác tham mưu chiến lược về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và công tác cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình thực hiện, Ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc…

Nhân dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức XDĐ đã được vinh danh, khen thưởng.