Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân

Thu Hương (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) 16:44, 26/12/2022

Ngày 26-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị.

 

Phát biểu quán triệt nội dung Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tinh thần trách nhiệm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; tự soi, tự sửa, xác định rõ trách nhiệm theo từng công việc, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách trong năm 2022; đề ra những phương hướng, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong quá trình đánh giá, nhận xét, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành; cần tránh biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; thực hiện đánh giá một cách khách quan, dân chủ, đa chiều; qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới... Kiểm điểm tập thể sẽ được sử dụng làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm cá nhân sẽ được sử dụng để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2022, gắn với kiểm điểm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XX của Đảng bộ tỉnh.

Nội dung kiểm điểm cá nhân theo Hướng dẫn số 21-HD/TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương…