Đảng uỷ Quân khu 1: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

Khương Quang (Quân khu 1) 16:02, 04/01/2023

Chiều 4/1, Đảng uỷ Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu, chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng.

UBKT Đảng ủy Quân khu và các cấp đã tiến hành 28 cuộc KT,GS tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra 98 đảng viên về công tác thu nộp đảng phí.

Thực hiện chủ trương “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, công tác KT,GS đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của trên về công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng; chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên; công tác thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính đảng ở các cấp được thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định…

Năm 2023, Đảng ủy Quân khu xác định tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT,GS của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh thực hiện KT, GS thường xuyên và đột xuất tổ chức đảng, cấp uỷ, đảng viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn.

Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra quốc phòng và các cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết các đơn, thư tố giác ngay từ cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, không để đơn, thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp và vụ việc kéo dài gây phức tạp tình hình. Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, UBKT các cấp…