Sư đoàn 346 xây dựng “thế trận lòng dân”

Bùi Hiệp (Quân khu 1) 19:25, 03/01/2023

Quán triệt, thực hiện đường lối dân vận của Đảng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 (Quân khu 1) đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tiến hành công tác dân vận một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc.

Bằng nhận thức, tình cảm và tâm huyết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn gian khổ, thực hiện phương châm “bám dân, bám địa bàn” để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ tập tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa; tham gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái pháp luật; đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để lôi kéo, kích động nhân dân biểu tình, gây rối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động; đồng thời làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc tại địa phương.

Hành quân về nguồn.
Hành quân về nguồn.
Làm đường giao thông giúp dân.
Làm đường giao thông giúp dân.
Vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, tránh nguy cơ dịch bệnh.
Vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, tránh nguy cơ dịch bệnh.
Khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân.
Khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân.
Giúp dân thu hoạch chè.
Giúp dân thu hoạch chè.
Phút giải lao bên dòng nước mát.
Phút giải lao bên dòng nước mát.
Cùng đoàn thanh niên địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Cùng đoàn thanh niên địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Niềm vui của người dân khi có con đường mới.
Niềm vui của người dân khi có con đường mới.