Công ty CP Thương mại Thái Hưng: Phát huy vai trò tổ chức đảng

X.H 09:39, 12/01/2023

Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng tiền thân là Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân Thái Hưng, được thành lập ngày 18/8/2003. Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ luôn xứng đáng là hạt nhân chính trị, phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trao thưởng cho đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.
Trao thưởng cho đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Ông Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Công ty gặp nhiều khó khăn do thị trường thế giới diễn biến phức tạp, xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine và chính sách phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc... đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, một trong những thế mạnh của Công ty. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bám sát diễn biến tình hình thị trường; kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thi đua lao động sản xuất, vừa bảo đảm chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh (SXKD) có hiệu quả.

Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển SXKD, trong những năm gần đây, các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ SXKD chủ yếu của Công ty đều đạt mục tiêu đề ra.

Riêng năm 2022, Công ty đạt tổng doanh thu trên 16.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước 137 tỷ đồng, tăng 299% so với cùng kỳ năm 2021; bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân 11,1 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt trong năm, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách và nghĩa vụ đối với Nhà nước, người lao động, Công ty còn tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện trên địa bàn với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: Đảng ủy Công ty luôn phối hợp tốt với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy TP. Thái Nguyên và chuyên môn, kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết phấn đấu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Các nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD của Công ty, vừa bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn vừa phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Với 105 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc, trong năm, ngoài việc thành lập thêm 1 chi bộ cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị và quản lý đảng viên, Đảng ủy Công ty còn tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo các chi bộ triển khai cho 100% đảng viên hoàn thành việc cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; làm thủ tục đề nghị kết nạp 2 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên...

Năm 2022, Đảng bộ không có đảng viên vi phạm tư cách đạo đức, lối sống hoặc không hoàn thành nhiệm vụ; được Thành ủy Thái Nguyên công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị để lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển SXKD, cải thiện đời sống cho người lao động.