Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên (25/12/1962 – 25/12/2022):
Năng động, sáng tạo xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

Phương Thảo 09:38, 23/12/2022

Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên tiền thân là Nhà máy Nước Túc Duyên, được thành lập ngày 25/12/1962. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Giám đốc Công ty kiểm tra hệ thống điều hành Nhà máy nước Nam Núi Cốc, công suất 50.000m3/ngày đêm.
Ban Giám đốc Công ty kiểm tra hệ thống điều hành tại Nhà máy nước sạch Nam Núi Cốc, công suất 50.000m3/ngày đêm.

Sau 60 năm thành lập, từ một đơn vị nhỏ với vài chục lao động, đến nay, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên đã có 460 lao động, được cơ cấu tổ chức tại 6 phòng, ban và 2 công ty con, 9 chi nhánh xí nghiệp trực thuộc.

Đầu năm 2010, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Công ty đã chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Đến nay, Công ty có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, trong đó Nhà nước sở hữu 42,27%.

Nhờ có chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp, mạng lưới cung cấp nước sạch của Công ty đã trải khắp khu vực các thành phố (TP) và thị trấn (TT): TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công, TP. Phổ Yên; TT. Hùng Sơn (Đại Từ), TT. Trại Cau (Đồng Hỷ), TT. Đu (Phú Lương) và TT. Đình Cả (Võ Nhai)...

Với phương châm "Tất cả vì khách hàng, nước sạch vì cộng đồng", trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh… Công ty đã chú trọng công tác đầu tư, nâng cấp các thiết bị máy móc bảo đảm vận hành các nhà máy sản xuất và vận hành mạng lưới cấp nước khoa học, an toàn; kịp thời xử lý các sự cố trên hệ thống mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa thời gian ngừng, gián đoạn cấp nước; duy trì và nâng cao chất lượng tiếp nhận, trao đổi thông tin và giải quyết các vướng mắc cùng khách hàng; thực hiện kế hoạch đầu tư cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ hỏng; đầu tư các tuyến ống mới để mở rộng vùng cấp nước; đầu tư trang bị bổ sung máy móc, thiết bị, công nghệ mới.

Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028

Đặc biệt, để bảo đảm cung cấp nước, bổ sung lưu lượng, áp lực cho khách hàng hiện có tại TP. Thái Nguyên và mở rộng năng lực cấp nước tới các vùng lân cận chưa có hệ thống cấp nước sạch, trong đó có 5.000 khách hàng mới tại khu vực phía Tây thành phố chưa có nước sạch, tháng 5-2020, Công ty khởi công Dự án Phát triển hệ thống cấp nước TP. Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư 640 tỷ đồng, xây dựng mới Nhà máy nước Nam Núi Cốc với công suất 50.000m3/ngày đêm, khi đi vào hoạt động sẽ tăng công suất của Công ty từ 70.800m3 lên đến 120.800m3/ngày đêm. Đến nay, Dự án đã hoàn thành công tác thi công, đang hoàn thiện để đưa vào vận hành chính thức.

 

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên nhờ phát huy sự đồng thuận, nỗ lực của cả đội ngũ, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD chủ yếu của Công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Sản lượng nước thương phẩm đạt 16 triệu m3; tổng doanh thu đạt 190 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ; bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân 9,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2021. Ngoài việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Công ty còn trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên đã xây dựng các chiến lược phát triển SXKD giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời đề ra một số giải pháp thực hiện. Trong đó chú trọng mở rộng thị trường cung cấp nước sạch cho khách hàng tại các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp huyện Phú Bình, huyện Đồng Hỷ; tiếp tục đầu tư các tuyến ống mới để mở rộng vùng cấp nước có nhu cầu tiềm năng; đồng thời đầu tư trang bị bổ sung máy móc, thiết bị, công nghệ mới vào công tác sản xuất và quản lý mạng lưới; nâng cấp phần mềm quản lý, đáp ứng công nghệ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng trao đổi thông tin với khách hàng...; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu được giao, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước trên địa bàn.