Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên: Doanh thu vượt 16% kế hoạch năm

Xuân Hải 11:26, 10/12/2022

Năm 2022, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh chủ yếu.

Nhân viên Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên thực hiện sửa chữa, tu bổ mặt cầu trên tuyến ĐT 264B, đoạn xã Phú Đình (Định Hóa).

Cụ thể, tính đến cuối năm 2022, tổng doanh thu của Công ty đạt 70 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước trên 3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

Theo dự kiến, cổ tức đạt 8%/năm, bằng 100% kế hoạch năm. Công ty hiện bảo đảm việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 21% so với kế hoạch năm...

Đặc biệt, trong năm, Công ty không để xảy ra trường hợp nào bị tai nạn lao động, vi phạm an toàn giao thông.

Với mục tiêu tăng trưởng doanh thu 10% trong năm 2023, trong thời gian tới, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên tiếp tục đề ra nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh. Trong đó có giải pháp nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chất lượng 4 gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc do Sở Giao thông Vận tải 2 tỉnh làm chủ đầu tư.