Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV: Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Phương Thảo 07:59, 14/12/2022

Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam), thời gian qua, cùng với nhiệm vụ đảm bảo sản xuất điện an toàn, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV luôn chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Sản xuất - kinh doanh và bảo vệ môi trường cũng chính là hai nhiệm vụ song song, trọng tâm trong chiến lược phát triển của đơn vị.

Môi trường lao động luôn được quan tâm đầu tư xanh - sạch - đẹp.
Môi trường lao động tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn được quan tâm đầu tư để luôn xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn  - TKV, cho biết: Xác định bảo vệ môi trường là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, những gần đây, Công ty đã tổ chức điều hành sản xuất linh hoạt, thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản trị chi phí, tái cơ cấu lại lực lượng lao động. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm quy định, quy chế về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Trong năm 2022, công tác an toàn - môi trường trong Công ty được đảm bảo, không để xảy ra tai nạn lao động hay sự cố môi trường về khí thải, nước thải.

Năm 2022, với khẩu hiệu “An toàn - Đổi mới - Phát triển” và “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tại các khu vực có mặt bằng trong và ngoài nhà máy, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV tiếp tục giao trách nhiệm cụ thể cho từng phân xưởng, phòng, ban chủ động quản lý, tổng vệ sinh, trồng cây xanh, cây cảnh...

Hằng tuần, Công ty tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tổng vệ sinh, phân loại, xử lý các thùng chứa chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp theo đúng quy định. Đặc biệt, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp được Công ty xử lý đúng quy trình, định kỳ nạo vét tro xỉ trong các bể lắng, rãnh thoát nước, đảm bảo nước chảy ra các cửa xả không vượt thông số cho phép.

Trong năm 2022, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố môi trường về khí thải, nước thải.

Ngoài phối hợp làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, khí thải, nước thải theo đúng quy trình và được giám sát hằng ngày, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV còn duy trì thực hiện nghiêm hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015; thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá tro xỉ phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam 12249:2018; TCVN 6882:2016; TCVN 12660:2019 theo định kỳ đã được công bố hợp chuẩn tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên.

Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư gần 8 tỷ đồng để trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn tập tình huống giả định ứng phó sự cố môi trường. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho gần 1.000 lượt cán bộ, người lao động; trồng trên 350 cây xanh các loại và phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, quy hoạch tổng thể cảnh quan môi trường...

Nhờ phương châm "bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường cũng là tạo môi trường nâng cao hiệu quả làm việc" và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, năm 2022, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất - kinh doanh được giao.

Cụ thể: Sản lượng điện phát ra đầu cực đạt trên 808 triệu kWh, bằng 105% kế hoạch năm; sản lượng điện thương phẩm đạt gần 703 triệu kWh, bằng 104,6% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 1.109 tỷ đồng, vượt 20,1% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đạt trên 140 tỷ đồng, vượt hơn 7 lần kế hoạch năm. Công ty hiện đang bảo đảm việc làm ổn định cho 278 lao động, với thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng…